• 1

   Podmiot

  • 2

   Zgłaszający

  • 3

   Kategoria

  1/3

  Podmiot

  Podmiot

  Krok 1/3 - Podmiot  Zgłaszający 1

  Krok 2/3 - Zgłaszający

  Dane kontaktowe


  Dane do faktury

  Dodaj kolejnego Uczestnika

  Zgłaszający 2

  Dane kontaktowe  Dane do faktury

  Dodaj kolejnego Uczestnika

  Zgłaszający 3

  Dane kontaktowe  Dane do faktury

  Dane lidera zgłoszenia

  Dane kontaktowe  Uwaga

  Zgłoszenie do konkursu e-Commerce Polska awards 2024 wymaga uiszczenia opłaty w następującej kwocie:

  a) Członkowie i partnerzy Organizatora w rozumieniu jego statutu:

  • Małe Podmioty w kwocie 699 zł netto za zgłoszenie w jednej Kategorii,

  • Średnie i Duże Podmioty - w kwocie 2499 zł netto za zgłoszenie w jednej Kategorii,

  • Banki, Zakłady Ubezpieczeń, Systemy Płatności Cyfrowych - w kwocie 2499 zł netto za zgłoszenie w jednej Kategorii,

  • E-usługi w kwocie - w kwocie 2499 zł netto za zgłoszenie w jednej Kategorii.

  b) Uczestnicy, którzy nie mają statusu członków lub partnerów Organizatora w rozumieniu statutu Organizatora:

  • Małe Podmioty - w kwocie 1299 zł netto za zgłoszenie w jednej Kategorii,

  • Średnie i Duże Podmioty - w kwocie 3499 zł netto za zgłoszenie w jednej Kategorii,

  • Banki i Zakłady Ubezpieczeń, Systemy Płatności Cyfrowych - w kwocie 3499 zł netto za zgłoszenie w jednej Kategorii,

  • E-usługi - w kwocie 3499 zł netto za zgłoszenie w jednej Kategorii

  Powyższe kwoty powiększone o podatek VAT należy wpłacać na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez
  Bank (PKO BP SA Oddział 1 w Warszawie)
  o numerze 79 1020 1013 0000 0302 0291 6963

  Kategorie

  Krok 3/3 - Kategoria


  Dodaj kategorię


  Dodaj kategorię
  Top